...

Bài blog

Người Có Khả Năng Kiểm Soát (PSC) Trong Công Ty

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Bạn đang muốn đăng ký công ty? Hiểu rõ về Những Người Có Khả Năng Kiểm Soát (PSC) đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và quản lý công ty. Bài viết này cung cấp thông tin chi tiết về vai trò, trách nhiệm pháp lý, quy định pháp lý và định nghĩa của PSC khi đăng ký công ty.

Tìm hiểu thêm:

Đăng Ký Công Ty Với Những Người Có Khả Năng Kiểm Soát (PSC): Vai Trò, Trách Nhiệm Và Quy Định Pháp Lý

Định nghĩa PSC:

PSC là viết tắt của “Person(s) with Significant Control”, hay “Những Người Có Khả N năng Kiểm Soát”. Theo Luật Doanh nghiệp 2020, PSC là cá nhân hoặc tổ chức trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu, chi phối hơn 50% vốn điều lệ của công ty hoặc có quyền biểu quyết hơn 50% số phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông.

Vai trò của Những Người Có Khả Năng Kiểm Soát (PSC):

Quyết định chiến lược:

 • Xác định hướng phát triển, mục tiêu kinh doanh, chiến lược tài chính.
 • Lựa chọn thị trường mục tiêu, sản phẩm/dịch vụ, chiến lược marketing.
 • Phê duyệt kế hoạch kinh doanh, ngân sách và các khoản đầu tư lớn.

Ảnh hưởng tới văn hóa doanh nghiệp:

 • Xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi của công ty.
 • Tạo dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo.
 • Khuyến khích tinh thần làm việc nhóm và trách nhiệm của nhân viên.

Quyết định tài chính và đầu tư:

 • Phân bổ nguồn lực tài chính hợp lý cho các hoạt động kinh doanh.
 • Lựa chọn phương án huy động vốn phù hợp với nhu cầu của công ty.
 • Đánh giá và quyết định các dự án đầu tư tiềm năng.

Quy định pháp lý:

Thông tin bắt buộc:

 • Họ và tên đầy đủ, địa chỉ, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
 • Số lượng cổ phần sở hữu, tỷ lệ sở hữu.
 • Chức danh/vai trò trong công ty (nếu có).

Điều chỉnh theo luật pháp:

 • Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
 • Đảm bảo tính minh bạch và tuân thủ quy định của pháp luật.

Bảo mật thông tin:

 • Công khai thông tin cơ bản về PSC.
 • Áp dụng biện pháp bảo mật thông tin nhạy cảm theo quy định.

Những Người Có Khả Năng Kiểm Soát và trách nhiệm pháp lý:

Trách nhiệm tư pháp:

 • Chịu trách nhiệm cho các quyết định và hành động của công ty.
 • Bồi thường thiệt hại cho bên thứ ba do vi phạm pháp luật.
 • Chịu hình phạt theo quy định của pháp luật trong trường hợp vi phạm.

Tuân thủ thuế:

 • Khai báo và nộp thuế đầy đủ, đúng hạn cho công ty.
 • Giữ sổ sách kế toán và hóa đơn chứng từ hợp lệ.
 • Chịu trách nhiệm liên đới trong trường hợp vi phạm luật thuế.

Kết luận:

 • PSC đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và quản lý công ty.
 • Hiểu rõ vai trò và trách nhiệm pháp lý của PSC là điều cần thiết.
 • Tuân thủ quy định pháp luật về PSC giúp đảm bảo minh bạch và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên liên quan.
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

DỊCH VỤ

Congtysetup - Thành Lập Công Ty Nước Ngoài

Giúp quá trình kinh doanh online của bạn trở nên dễ dàng hơn

Gửi thông tin cho chúng tôi

Đội ngũ Congtysetup sẽ liên lạc cho bạn ngay!

Logistics Quốc Tế

Giao hàng nhanh chóng

Thanh Toán Online

Bảo mật thông tin ngân hàng

Hỗ Trợ 24/7

Tư vấn dịch vụ miễn phí

100% An Toàn

Bảo mật thông tin khách hàng

Theo Dõi Đơn Hàng

Giao hàng quốc tế nhanh chóng

Đăng Ký E-mail Ngay!

Đăng Ký E-mail Nhận Thông Tin Về Những Chính Sách Mới Nhất

Đơn hàng của bạn
Sign in

No account yet?

Start typing to see products you are looking for.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.