...

Bài blog

So sánh các loại hình kinh doanh của doanh nghiệp tại Mỹ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Làm sao bạn biết được loại hình doanh nghiệp nào phù hợp với công ty bạn khi thành lập Công ty tại Hoa Kỳ
Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thông tin cơ bản về các hình thức tổ chức kinh doanh hiện có tại Hoa Kỳ. Việc chọn lựa loại hình doanh nghiệp phù hợp với cơ cấu và loại hình kinh doanh từ ban đầu sẽ giúp bạn tránh được nhiều rắc rối về lâu dài.

Tìm hiểu thêm:

Các loại hình doanh nghiệp tại Hoa Kỳ

Doanh nghiệp cá nhân (Sole Proprietorship)

Đây là Loại hình doanh nghiệp Mỹ đơn giản nhất, với một người sở hữu và quản lý toàn bộ doanh nghiệp. Tuy nhiên, chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm và không có sự phân chia giữa tài sản cá nhân và doanh nghiệp.

Đặc trưng:

– Không tốn kém để thành lập
– Dễ giải thể công ty
– Nợ phải trả của công ty được coi là nợ cá nhân của chủ sở hữu
– Khi chủ sở hữu mất, doanh nghiệp tư nhân chấm dứt tồn tại ngay lập tức

 • Quyền sở hữu: Cá nhân
 • Trách nhiệm pháp lý: Không có tư cách pháp nhân
 • Thuế:  self-employment tax, personal tax

Lợi nhuận và thua lỗ của doanh nghiệp là thu nhập cá nhân của chủ sở hữu. Về mặt pháp lý, công ty chỉ là một cá nhân sử dụng tên thương mại, nên không có giới hạn nào đối với trách nhiệm pháp lý của chủ sở hữu đối với các nghĩa vụ của công ty.

Công ty hợp danh (Partnership)

Công ty hợp danh là một Loại hình doanh nghiệp được điều hành bởi hai hoặc nhiều người, với việc chia sẻ trách nhiệm và lợi ích. Những cá nhân này chịu trách nhiệm về doanh nghiệp, bao gồm mọi trách nhiệm pháp lý và bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào.

Những người tham gia vào Partnership thực hiện một thỏa thuận để chia sẻ lợi nhuận và thiệt hại. Vì trách nhiệm của các thành viên hợp danh là chung và nhiều, nên bất kỳ thành viên hợp danh cụ thể nào cũng có thể được yêu cầu thanh toán toàn bộ các khoản nợ của công ty hợp danh.

Đặc trưng:

 • Tương đối rẻ để thành lập
 • Mỗi thành viên phải có trách nhiệm đối với công ty
 • Quyền sở hữu: từ hai người trở lên
 • Trách nhiệm pháp lý: không có tư cách pháp nhân
 • Thuế: self-employment tax, personal tax

Công ty trách nhiệm hữu hạn (Limited Liability Company – LLC)

Là sự kết hợp giữa corporation (có khả năng hạn chế trách nhiệm cá nhân) và partnership (có khả năng đánh giá lợi nhuận và thua lỗ đối với các cá nhân), LLC cung cấp một cấu trúc linh hoạt để đạt được những mục đích này.

LLC cung cấp lợi ích của sự bảo vệ tài sản cá nhân, cho phép chủ sở hữu tránh được trách nhiệm vô hạn. Nó cũng linh hoạt trong việc quản lý và thuế.

Tùy thuộc vào luật tiểu bang, LLC có thể có trách nhiệm hữu hạn đối với các thành viên như corporation hoặc có một số thành viên chịu trách nhiệm hữu hạn và một số thì không (như công ty hợp danh hữu hạn) hoặc thậm chí không có trách nhiệm hữu hạn đối với bất kỳ thành viên nào (như hợp tác chung).

 • Quyền sở hữu: một hoặc nhiều người
 • Trách nhiệm pháp lý: có tư cách pháp nhân riêng với chủ sở hữu
 • Thuế: tuỳ vào lựa chọn khai thuế của doanh nghiệp

Công ty cổ phần (Corporation)

Công ty cổ phần là một thực thể pháp lý riêng biệt với cổ đông và quản lý riêng biệt. Cổ phần hóa giúp thu hút vốn đầu tư và chia sẻ rủi ro giữa các cổ đông.

Một công ty có thể được chọn là S corporation. S corporation cho phép các cổ đông của mình coi lợi nhuận là khoản phân phối và chuyển chúng qua tờ khai thuế cá nhân của họ.

Đặc trưng:

– Công ty tồn tại tách biệt với các cổ đông, giám đốc và nhân viên.
– Một công ty là một cá nhân riêng lẻ có quyền và trách nhiệm giống như một người.
– Công ty có thể lập hợp đồng, chịu trách nhiệm pháp lý, kiện và bị kiện.
– Tổng công ty và các cổ đông, giám đốc có nhiệm vụ và nghĩa vụ cụ thể với nhau.
-Trách nhiệm của cổ đông chỉ giới hạn ở số cổ phần mà họ nắm giữ.
– Tập trung quản lý
– Cổ đông có thể chuyển quyền sở hữu
– Tiếp tục hoạt động cho đến khi giải quyết được theo quy định của luật

S corporation:

 • Quyền sở hữu: một hoặc nhiều người (không quá 100 người, công dân Mỹ)
 • Trách nhiệm pháp lý: có tư cách pháp nhân riêng với chủ sở hữu
 • Thuế: tuỳ vào lựa chọn khai thuế của doanh nghiệp.

C corporation:

 • Quyền sở hữu: một hoặc nhiều người
 • Trách nhiệm pháp lý: có tư cách pháp nhân riêng với chủ sở hữu
 • Thuế: thuế doanh nghiệp (corporation tax) và thuế thu nhập cá nhân đối với lương, cổ tức (personal tax)

Tổng kết

Để rút gọn và đơn giản hoá quá trình kinh doanh. Hãy để Congtysetup giúp bạn thành lập công ty và xử lý các giấy tờ cần thiết trong quá trình này, chúng tôi là một đôị ngũ có kinh nghiệm trong lĩnh vực này và đã hợp tác với nhiều công ty mở rộng/ thành lập công ty ở nước ngoài.

Nếu các bạn còn thắc mắc về loại hình doanh nghiệp nào phù hợp cho quy mô của công ty mình, hãy liên hệ Congtysetup chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn miễn phí.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

DỊCH VỤ

Congtysetup - Thành Lập Công Ty Nước Ngoài

Giúp quá trình kinh doanh online của bạn trở nên dễ dàng hơn

Gửi thông tin cho chúng tôi

Đội ngũ Congtysetup sẽ liên lạc cho bạn ngay!

Logistics Quốc Tế

Giao hàng nhanh chóng

Thanh Toán Online

Bảo mật thông tin ngân hàng

Hỗ Trợ 24/7

Tư vấn dịch vụ miễn phí

100% An Toàn

Bảo mật thông tin khách hàng

Theo Dõi Đơn Hàng

Giao hàng quốc tế nhanh chóng

Đăng Ký E-mail Ngay!

Đăng Ký E-mail Nhận Thông Tin Về Những Chính Sách Mới Nhất

Đơn hàng của bạn
Sign in

No account yet?

Start typing to see products you are looking for.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.