...

Bài blog

Ưu Đãi Thuế với S-Corporation cho Doanh Nghiệp Mỹ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Đăng Ký S-Corporation và Ưu Đãi Thuế: Hướng Dẫn Nộp Form 2553 cho Công Ty ở Mỹ

Form 2553 và S-Corporation là gì?

Form 2553 là một biểu mẫu thuế của Cục Thuế Liên Bang Hoa Kỳ (IRS). Khi một công ty muốn chuyển đổi từ loại hình C Corporation (hoặc LLC được chọn làm C Corporation) thành S Corporation, họ phải nộp Form 2553 cho IRS.

S Corporation là một loại hình công ty đặc biệt trong luật thuế Hoa Kỳ, giúp tránh việc đóng thuế hai lần bằng cách chịu thuế thu nhập cá nhân trực tiếp tại cấp độ cổ đông. Điều này thường mang lại lợi ích về giảm thuế và linh hoạt tài chính cho các doanh nghiệp.

LƯU Ý: công ty có chủ sở hữu nước ngoài thường không đủ điều kiện để nộp Form 2553 và hưởng chế độ thuế S Corporation. Tuy nhiên, có hai trường hợp mà công ty có thể xem xét:

 1. Cổ đông là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân: Nếu công ty có ít nhất một cổ đông là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân, công ty có thể đủ điều kiện để nộp Form 2553 và hưởng chế độ thuế S Corporation.
 2. Công ty được thành lập theo luật Hoa Kỳ: Một số công ty do người nước ngoài làm chủ được thành lập theo luật Hoa Kỳ có thể đủ điều kiện để nộp Form 2553. Trong trường hợp này, công ty cần tuân thủ các quy định và điều kiện được quy định bởi IRS.

Form 2553 là gì?

Lợi thế của S Corporation

 1. Bảo vệ Tài Sản Cá Nhân: Chủ sở hữu của S Corporation được bảo vệ tài sản cá nhân, giúp giảm rủi ro cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh.
 2. Chuyển Thu Nhập và Lỗ: Không cần nộp thuế thu nhập doanh nghiệp liên bang, tương tự như trong trường hợp của LLC, giúp tối ưu hóa khả năng quản lý thuế.
 3. Thu Hút Đầu Tư: S Corporation có thể huy động vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài giống như C Corporation, với số lượng cổ đông tối đa là 100, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và phát triển doanh nghiệp.

Tham khảo thêm:

Điều kiện nộp Form 2553

Ai có thể Đăng ký S-Corporation cho doanh nghiệp tại Mỹ

 1. Loại Hình Công Ty: Công ty cần phải là một C Corporation (hay một LLC được chọn làm C Corporation) trước khi có thể nộp Form 2553. Các loại hình khác như Sole Proprietorships hoặc Partnerships không đủ điều kiện.
 2. Các Điều Kiện Về Cổ Đông:
 • Không được có hơn 100 cổ đông.
 • Các cổ đông phải là các cá nhân, estates hoặc quỹ đặc biệt.
 • Chỉ có cổ đông có quốc tịch Mỹ hoặc người cư trú có thể sở hữu cổ phần trong S Corporation.
 • Tất cả các cổ đông phải chấp thuận việc chuyển đổi thành S Corporation.

 

Thời điểm nộp Form 2553

Thời điểm nộp Form 2553 phụ thuộc vào thời điểm mà công ty muốn áp dụng chế độ S Corporation

 1. Thời Điểm Thích Hợp: Bất kỳ lúc nào trong năm thuế hiện tại hoặc trong 75 ngày sau khi công ty được thành lập.
 2. Nộp Trước Thời Hạn: Chế độ S Corporation sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 của năm thuế đó.

Nộp Form 2553 trễ

Việc nộp Form 2553 muộn có thể bị phạt. Để được phép nộp muộn Form 2553, bạn cần đáp ứng các điều kiện:

 1. Kế Hoạch Trước Thời Hạn: Công ty cần có kế hoạch nộp Form 2553 trước thời hạn định trước.
 2. Không Bị Loại Bỏ: Công ty không được loại bỏ khỏi việc trở thành một S Corp vì bất kỳ lý do nào khác ngoài việc nộp muộn.
 3. Lý Do Hợp Lý: Gửi thư cho IRS giải thích về lý do bị trễ. IRS sẽ xem xét và quyết định.
 4. Báo Cáo Thu Nhập: Công ty cần báo cáo thu nhập của tất cả các cổ đông

Cách nộp Form 2553

 1. Tạo và Hoàn Thành Form 2553: Bạn có thể tải xuống Form 2553 từ trang web của IRS và điền đầy đủ thông tin.Tải biểu mẫu 2553 của IRS tại đây
 2. Chuẩn Bị Tài Liệu: Cung cấp giấy tờ, thông tin cần thiết của công ty và cổ đông. Liên hệ Congtysetup
 3. Gửi Tài Liệu: Gửi trực tuyến qua dịch vụ e-file của IRS hay qua bưu điện hoặc fax đến IRS tại Cincinnati. Địa chỉ và số fax ở trang web của IRS và trên Form 2553.

 

FAQ – Những câu hỏi thường gặp:

1. Làm thế nào để kiểm tra xem Form 2553 của tôi đã được chấp thuận hay chưa?

Nếu bạn đã gửi Form 2553, IRS sẽ liên lạc với bạn trong vòng 60 ngày để thông báo kết quả. Nếu sau 60 ngày mà IRS không liên lạc với bạn, bạn có thể tự liên hệ trực tiếp với IRS để hỏi về tình trạng của đơn.

2. Ai phải đồng ý với việc đăng ký S Corporation trên Form 2553?

Tất cả các cổ đông trong công ty cần phải đồng ý với quyết định bầu cử S Corp. Tuy nhiên, để chấm dứt việc tồn tại của S Corp, chỉ cần có hơn 50% cổ phần của các cổ đông đồng ý.

3. Làm thế nào để xác định xem doanh nghiệp của tôi là S Corp hay C Corp?

Chúng tôi hỗ trợ gọi đến IRS, IRS sẽ kiểm tra thông tin của bạn và cung cấp thông tin về loại hình công ty.

4. Tôi có thể gửi Form 2553 trực tuyến không?

Hiện tại, không có phương thức nào để gửi Form 2553 trực tuyến. Để nộp Form 2553, bạn cần gửi thông qua bưu điện hoặc fax cho IRS.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

DỊCH VỤ

Congtysetup - Thành Lập Công Ty Nước Ngoài

Giúp quá trình kinh doanh online của bạn trở nên dễ dàng hơn

Gửi thông tin cho chúng tôi

Đội ngũ Congtysetup sẽ liên lạc cho bạn ngay!

Logistics Quốc Tế

Giao hàng nhanh chóng

Thanh Toán Online

Bảo mật thông tin ngân hàng

Hỗ Trợ 24/7

Tư vấn dịch vụ miễn phí

100% An Toàn

Bảo mật thông tin khách hàng

Theo Dõi Đơn Hàng

Giao hàng quốc tế nhanh chóng

Đăng Ký E-mail Ngay!

Đăng Ký E-mail Nhận Thông Tin Về Những Chính Sách Mới Nhất

Đơn hàng của bạn
Sign in

No account yet?

Start typing to see products you are looking for.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.